Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κάμπινγκ Πρώτη
Μαραθόπολη, Μεσσηνίας Τ.Κ. 24400

Τηλέφωνο Γραφείου: 27630 61211
Τηλέφωνο εκτός Σεζόν: 69460 15467
Fax: 27630 61248
eMail: info@camping-proti.gr